Aktualności

ADWENT

ADWENT

Rozpoczynający się  kolejny w naszym życiu adwent ma nas duchowo przebudzić, abyśmy zrozumieli, że człowiek wierzący jest przygotowany na spotkanie z Panem. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie jutro, jak będzie wyglądał kolejny dzień, czy szczęśliwie uda nam się go doczekać. Słowa te nie są jednak przejawem fatalizmu czy defetyzmu, lecz uzmysławiają nam, że całe nasze życie, wszystko, co nas otacza, rzeczywistość, w której żyjemy, są częścią Bożego planu.
Postawa czuwania jest wpisana w bycie chrześcijaninem. Czuwanie to polega przede wszystkim na trosce o życie w łasce uświęcającej. Ta troska jest obecna w życiu człowieka wierzącego nie tylko z racji nadzwyczajnych okoliczności bądź wielkich świąt, lecz na co dzień. Czuwać to znaczy pielęgnować swoją więź z Jezusem, swoim Zbawicielem.
Czuwać to znaczy odwracać się od złego i brzydzić się grzechem. Czuwać to znaczy walczyć z pokusą, której celem jest kierowanie nas ku temu, co złe. I wreszcie czuwać to znaczy dbać o dobro, jakie we mnie jest i jakie pragnę w swoim życiu pomnażać.
Wkraczając w nowy rok liturgiczny, rozpoczynając czas przygotowania, jakim jest adwent, róbmy wszystko, by nie przegapić tego czasu łaski. Żyjmy w bliskości Boga samego. Niech Jego łaska, przyjęta przez nas szczerym i czystym sercem, rozświetla drogi naszego życia, prowadząc do spotkania z Nim w wieczności.

Roraty godz.6.30

Rekolekcje 17-18.12. 2022 r.

Spowiedź 17 grudnia 8.30 - 11.00 ; 15.00 - 16.00

Modlitwa różańcowa

Modlitwa różańcowa

Sama Maryja, prosząc o odmawianie różańca, złożyła aż piętnaście obietnic tym, którzy będą się w taki sposób modlić. Obiecała osobistą opiekę i wielkie łaski. Przekazała je za pośrednictwem bł. Alana de Rupe (1428 – 1475), dominikanina żyjącego w XV wieku, który był wielkim orędownikiem różańca. Powiedziała:

    1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

      2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.

    3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

    4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

    5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.

    6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.

    7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

    8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

    9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

    10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 

    11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

    12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

    13.  Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

    14.  Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

    15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

WNIEBOWZIĘCIE - ODPUST PARAFIALNY

WNIEBOWZIĘCIE - ODPUST PARAFIALNY

Plan Uroczystości

13 sierpnia godz.20.00 Nabozeństwo fatimskie - Krzczonowice

14 sierpnia - niedziela - Msze świete w kosciele o 7.00;9.00;10.30;12.00

O godz.18.00 Msza święta na cmentarzu za Zmarłych Parafian.

15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP - odpust

Msze święte : 7.00;9;00;10.30; 12.00 - suma odpustowa z procesją i poświęceniem wieńców żniwnych ziół, kwiatów i 18.00

Serdrcznie zapraszamy

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Adwentu 04.12.2022 r.

3 grudnia 2022 14:10

 1. Dzisiaj o 16.30 Nabożeństwo różańcowe   
 2. Dzisiaj zbiórka do puszek na Kościoły Wschodnie.
 3. Zapraszamy do uczestnictwa w roratach codziennie o godz. 6.30. O 6.10 Godzinki
 4. W środę o 16.30 Nabożeństwo do Matki Bożej i św. Józefa
 5. W czwartek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz.6.30 i 17.00. Trzy lata temu w naszym kościele rozpoczęła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Chcemy dziękować za tę szczególną Obecność Jezusa Chrystusa w czasie Adoracji w Godzinie Łaski.  Przypada ona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od godziny 12 do 13.Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła w najbliższy czwartek na godz.12.00 na wspólną modlitwę. 
 6. W czwartek na Mszy świętej o godz.17.00 poświęcenie medalików dla dzieci z klas III.    
 7. 11 grudnia przypada 43 rocz. śmierci Sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata. Za tydzień w niedziele 11 grudnia o godz.12.00 chcemy modlić się jego rychłą beatyfikację. Serdecznie zapraszamy.
 8. Do nabycia są świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na leczenie Kuby Guzala. 18 grudnia na godz.18.00 zapraszamy na koncert świateczno- charytatywny.      
 9. Bóg zapłać za ofiary na kościół. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie roznoszenia opłatków.   
 10. Pan Damian Rusak w tym tygodniu będzie z opłatkami: w poniedziałek od 9.00 Glinka od 14.30 Ul. Jastkowska i Os. Wióry Wtorek od 9.00 Ul. Sportowa Zamkowa Wspólna od 14.30 ul. Mostowa Wałowa Żeromskiego Środa od 14.30 ul. Staszica Szkolna Mickiewicza Asnyka Konopnickiej Małachowska Czwartek od 14.30 ul. Legionów Dworcowa Kolejowa Ogrodowa Łąkowa. Gdyby kogoś nie było w domu opłatki są do nabycia w zakrystii i kancelarii. 
 11. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia.
 12. Przy ołtarzu św. Anny jest choinka z niezwykłymi bombkami. Można je zerwać z choinki i dla dziecka przygotować upominek. Paczki będą rozdawane w kościele 18 grudnia. Za dar serca z góry dziękujemy. 
 13. 17 grudnia przy starej plebani można będzie wykonać bezpłatne badania w kierunku wykrywania osteoporozy. W dniach od 6 do 8 grudnia należy się zarejestrować pod numerem podanym na plakacie w gablocie. Zapraszają Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak i Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak.    
 14. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
 15. Rekolekcje adwentowe będą 17 i 18 grudnia. Spowiedź adwentowa będzie w sobotę 17 grudnia. Chorych będziemy odwiedzać przed Świętami 20 grudnia. 

Parafia w Ćmielowie

Historia Parafii

 

Miasto Ćmielów, od lat słynące z fabryki porcelany, leży kilka kilometrów na wschód od Ostrowca, w miejscu gdzie rzeka Kamienna w swej drodze ku Wiśle, dotychczas kierując się na wschód, zakręca ostro ku północy. Początki Ćmielowa sięgają przynajmniej wieku XIV. Nieco zamieszania powoduje często występująca w literaturze identyfikacja Ćmielowa z wsią o nazwie Szydłów (lub Szydłowiec). Uważano, że Ćmielów powstał z dawnego Szydłowa, ale jest to tylko część prawdy. Szydłów z całą pewnością znajdował się „w bezpośrednim zasięgu terytorialnym późniejszego miasta Ćmielowa” – pisze profesor Kiryk, a nowe miasto powstało na gruntach dwóch wsi: Szydłowa i Ćmielowa. Związki Szydłowa z miastem Ćmielowem szczególnie ważne są, gdy chodzi o ćmielowską parafię. Wiejska parafia Szydłowa, z chwilą powstania miasta, przekształciła się w miejską parafię ćmielowską. Parafia szydłowska /Scidlow/ leżąca w archidiakonacie zawichojskim, po raz pierwszy notowana jest w roku 1325. Siedemnastowieczny inwentarz podaje datę erekcji parafii na rok 1313, co wydaje się prawdopodobne, skoro w roku 1325 szacowano ją na 3 grzywny dochodu.
W Liber Beneficiorum Długosz pisze o świątyni murowanej z białego kamienia, nie podaje jednak żadnych dat co do jej fundacji i budowy. Nie przytacza także nazwiska fundatora. Znane jest tylko wezwanie kościoła, które przetrwało do dnia dzisiejszego: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Badania architektoniczne ćmielowskiego kościoła, (przeprowadzone przed kilku laty przy okazji wymiany tynków) wykazały, że w jego murach znajdują się dość znaczne partie pochodzące z XIV stulecia. Najstarszą częścią świątyni jest nawa, wymurowana na planie prostokątna, spięta kamiennym cokołem i wzmocniona szkarpami – dziś częściowo wyburzonymi.
Gruntowną przebudowę kościół zawdzięcza Mikołajowi Szydłowieckiemu, już po uzyskaniu przez Ćmielów praw miejskich, czyli po roku 1505. Do nawy dobudowana została od południa kruchta, a od wschodu prezbiterium z zakrystią od północy. Te przybudówki nie posiadają już ani cokołu, ani przypór. W południowej ścianie odkryto i wyeksponowano (rok 1994) pochodzący z tych czasów późnogotycki, kamienny portal, o skromnych oprofilowaniach. Inne późnogotyckie portale znajdują się przy wejściu do nawy od zachodu oraz pomiędzy prezbiterium i zakrystią.
Około połowy XVI stulecia kościół zniszczyli arianie, a sto lat później sprofanowali go Szwedzi. Rekonsekracji ołtarzy dokonał potem Mikołaj Oborski, krakowski sufragan. W latach 1716 –41, kiedy proboszczem był ksiądz Samuel Szwykowski, kościół wyremontowano, wymieniając na nowe: dach i posadzki. Następny proboszcz, prałat Kazimierz Dziewulski, zagospodarował otoczenie kościoła, nadając mu kształt zachowany do dzisiaj. Uzupełnił i nadmurował ogrodzenie, wybudował w jego narożniku wysoką dzwonnicę oraz zasadził drzewa. Przy kościele, od zachodu i południa, dobudował kruchty. Na dachu wystawił wieżyczkę na sygnaturkę, a w nowej dzwonnicy powiesił pięć dzwonów. Najstarszy z nich, ozdobiony jest gotyckim napisem z datą 1528. Na początku wieku XIX przebudowano (zmniejszono) okna, wybudowano też przy południowej ścianie nawy nową kruchtę (trzecią z kolei na tym samym miejscu). Powiększono także kruchtę zachodnią, a w prezbiterium założono kasetonowy strop.

Artykuł pochodzi ze strony: http://dawnekieleckie.pl/cmielow-kosciol-parafialny/

image
KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek    16.00 - 16.45

Wtorek              16.00 - 16.45

Środa                16.00 - 16.45

Czwartek           16.00 - 16.45

Piątek                8.00 - 9.00

                          16.00 - 16.45

Sobota               8.00 - 9.00

                          16.00 - 16.45

Kancelaria nieczynna w niedziele i świeta i I piątek miesiąca.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

W dni powszednie

7.00 ; 17.00

KONTAKT

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

ul. Ostrowiecka 36
27-440 Ćmielów
tel: 15 8612056

parafia.cmielow@vp.pl