Aktualności

ADWENT

ADWENT

Okres Adwentu to czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Jeżeli zależy nam na tym, żeby nie zmarnować sensu tych świąt, powinniśmy się do nich przygotować również duchowo. To dlatego w liturgii adwentowej tyle intensywnego nawoływania do przebudzenia i czuwania.

W tym miejscu aż się prosi, żeby przypomnieć trzy wymiary czuwania chrześcijańskiego, jakie rozróżnił Jan Paweł II podczas Apelu Jasnogórskiego, 18 czerwca 1983, a więc w momencie, kiedy stan wojenny nie był jeszcze ostatecznie odwołany. „Co to znaczy: czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam, i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa. (...) Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza jeżeli tak postępują inni”.

Dopiero czuwanie nad swoim sumieniem umożliwia człowiekowi prawdziwą miłość bliźniego. Papież wtedy kontynuował: „Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego. To znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność”.

Prawdziwa zaś miłość bliźniego będzie w sposób niejako automatyczny docierała zarówno w wymiary społeczne, jak narodowe: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.”.

Rekolekcje adwentowe 15-17.12.2023 r.

Spowiedż adwentowa 16 .12 .2023 w godzinach od 8.30 do 11.00 i od 15.00 do 16.00

KONCERT

KONCERT

Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie zaprasza na koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Żeńskiego Kwartetu Smyczkowego
CON AFFETTO

w dniu 26 listopada 2023 r. (niedziela) godzina 15.45

w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014 – 2020, pn.: Prace konserwatorskie drewnianego stropu z fasetą w nawie głównej
Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Msza świeta w intencji Ojczyzny 11 listopada o godz. 9.00

Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Adwentu 03.12.2023 r.

2 grudnia 2023 22:13

 1.  W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zapraszamy do uczestnictwa w roratach, które w naszym kościele będą codziennie o godz. 6.30. O 6.10 Godzinki.

 2. W środę o 16.30 Nabożeństwo do Matki Bożej i św. Józefa

 3. W pierwszy czwartek miesiąca o 16.30 Nabożeństwo z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii.

 4.  W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz.6.30 i 17.00. Cztery lata temu w naszym kościele rozpoczęła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Chcemy dziękować za tę szczególną Obecność Jezusa Chrystusa w czasie Adoracji w Godzinie Łaski. Przypada ona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od godziny 12 do 13. U jej początków są objawienia Matki Bożej Róży Duchownej. Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła w najbliższy piątek na godz.12.00 na wspólną modlitwę.

 5. W piątek na Mszy świętej o godz.17.00 poświęcenie medalików dla dzieci z klas III.

 6. 11 grudnia przypada 44 rocz. śmierci Sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata. Za tydzień w niedziele 10 grudnia o godz.12.00 chcemy modlić się jego rychłą beatyfikację. Serdecznie zapraszamy.  

 7. Jak co roku będzie można przygotować prezenty dla dzieci. Przy ołtarzu św. Anny jest już choinka. Prezenty będą rozdawane 23 grudnia.

 8. Bóg zapłać za ofiary na kościół. Dziękujemy  serdecznie za ofiary złożone przy roznoszeniu opłatków. Opłatki są jeszcze do nabyciw w zakrystii i kancelarii.

 9. Do nabycia są świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świeca mała 10 zł. duża 20 zł. .

 10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 11. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia.  

Parafia w Ćmielowie

Historia Parafii

 

Miasto Ćmielów, od lat słynące z fabryki porcelany, leży kilka kilometrów na wschód od Ostrowca, w miejscu gdzie rzeka Kamienna w swej drodze ku Wiśle, dotychczas kierując się na wschód, zakręca ostro ku północy. Początki Ćmielowa sięgają przynajmniej wieku XIV. Nieco zamieszania powoduje często występująca w literaturze identyfikacja Ćmielowa z wsią o nazwie Szydłów (lub Szydłowiec). Uważano, że Ćmielów powstał z dawnego Szydłowa, ale jest to tylko część prawdy. Szydłów z całą pewnością znajdował się „w bezpośrednim zasięgu terytorialnym późniejszego miasta Ćmielowa” – pisze profesor Kiryk, a nowe miasto powstało na gruntach dwóch wsi: Szydłowa i Ćmielowa. Związki Szydłowa z miastem Ćmielowem szczególnie ważne są, gdy chodzi o ćmielowską parafię. Wiejska parafia Szydłowa, z chwilą powstania miasta, przekształciła się w miejską parafię ćmielowską. Parafia szydłowska /Scidlow/ leżąca w archidiakonacie zawichojskim, po raz pierwszy notowana jest w roku 1325. Siedemnastowieczny inwentarz podaje datę erekcji parafii na rok 1313, co wydaje się prawdopodobne, skoro w roku 1325 szacowano ją na 3 grzywny dochodu.
W Liber Beneficiorum Długosz pisze o świątyni murowanej z białego kamienia, nie podaje jednak żadnych dat co do jej fundacji i budowy. Nie przytacza także nazwiska fundatora. Znane jest tylko wezwanie kościoła, które przetrwało do dnia dzisiejszego: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Badania architektoniczne ćmielowskiego kościoła, (przeprowadzone przed kilku laty przy okazji wymiany tynków) wykazały, że w jego murach znajdują się dość znaczne partie pochodzące z XIV stulecia. Najstarszą częścią świątyni jest nawa, wymurowana na planie prostokątna, spięta kamiennym cokołem i wzmocniona szkarpami – dziś częściowo wyburzonymi.
Gruntowną przebudowę kościół zawdzięcza Mikołajowi Szydłowieckiemu, już po uzyskaniu przez Ćmielów praw miejskich, czyli po roku 1505. Do nawy dobudowana została od południa kruchta, a od wschodu prezbiterium z zakrystią od północy. Te przybudówki nie posiadają już ani cokołu, ani przypór. W południowej ścianie odkryto i wyeksponowano (rok 1994) pochodzący z tych czasów późnogotycki, kamienny portal, o skromnych oprofilowaniach. Inne późnogotyckie portale znajdują się przy wejściu do nawy od zachodu oraz pomiędzy prezbiterium i zakrystią.
Około połowy XVI stulecia kościół zniszczyli arianie, a sto lat później sprofanowali go Szwedzi. Rekonsekracji ołtarzy dokonał potem Mikołaj Oborski, krakowski sufragan. W latach 1716 –41, kiedy proboszczem był ksiądz Samuel Szwykowski, kościół wyremontowano, wymieniając na nowe: dach i posadzki. Następny proboszcz, prałat Kazimierz Dziewulski, zagospodarował otoczenie kościoła, nadając mu kształt zachowany do dzisiaj. Uzupełnił i nadmurował ogrodzenie, wybudował w jego narożniku wysoką dzwonnicę oraz zasadził drzewa. Przy kościele, od zachodu i południa, dobudował kruchty. Na dachu wystawił wieżyczkę na sygnaturkę, a w nowej dzwonnicy powiesił pięć dzwonów. Najstarszy z nich, ozdobiony jest gotyckim napisem z datą 1528. Na początku wieku XIX przebudowano (zmniejszono) okna, wybudowano też przy południowej ścianie nawy nową kruchtę (trzecią z kolei na tym samym miejscu). Powiększono także kruchtę zachodnią, a w prezbiterium założono kasetonowy strop.

Artykuł pochodzi ze strony: http://dawnekieleckie.pl/cmielow-kosciol-parafialny/

image
KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek    16.00 - 16.45

Wtorek              16.00 - 16.45

Środa                16.00 - 16.45

Czwartek           16.00 - 16.45

Piątek                8.00 - 9.00

                          16.00 - 16.45

Sobota               8.00 - 9.00

                          16.00 - 16.45

Kancelaria nieczynna w niedziele i świeta i I piątek miesiąca.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

W dni powszednie

7.00 ; 17.00

KONTAKT

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

ul. Ostrowiecka 36
27-440 Ćmielów
tel: 15 8612056

parafia.cmielow@vp.pl